Công nhận xã Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 30.3, UBND tỉnh có quyết định công nhận xã Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 

     UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Bình Dương chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Dương có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn và có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”, hướng đến “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh. 

Tin liên quan