Thăng Bình có 17 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Chiều ngày 31.3, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các ông Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện Thăng Bình.

 

     Năm 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, bộ mặt nông thôn của huyện Thăng Bình đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực; diện mạo nông thôn thay đổi một cách căn bản, kết cấu hạ tầng, nhất là ở các xã đã đạt chuẩn cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân,... 

     Đến cuối năm 2021, huyện Thăng Bình có 16/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 80%, bình quân đạt 18,4 tiêu chí/xã; riêng xã Bình Dương được UBND tỉnh công nhận ngày 30.3, nâng toàn huyện hiện có 17/20 xã đạt chuẩn xã NTM; 21 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; 6 thôn được UBND huyện công nhận “Thôn đạt chuẩn NTM”. Đối với 3 xã phấn đấu về đích xã NTM năm 2022, đến nay xã Bình Nam đạt 15 tiêu chí, Bình Lãnh đạt 14 tiêu chí và Bình Quế đạt 16 tiêu chí.

     Cũng trong năm 2021, huyện Thăng Bình đã huy động hơn 23,3 tỷ đồng vào thực hiện xây dựng NTM; trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh đầu tư gần 14,4 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã gần 6,5 tỷ đồng; nguồn khác hơn 2,1 tỷ đồng. Đến ngày 31.1, huyện Thăng Bình đã giải ngân được 99,5% vốn Trung ương, tỉnh phân bổ...

     Năm 2022, huyện Thăng Bình tập trung giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt được; lồng ghép và cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt; cạnh đó còn tập trung xây dựng 12 thôn đạt “Thôn NTM kiểu mẫu”...

     Dịp này, UBND huyện Thăng Bình đã khen thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2021.

Tin liên quan