Thăng Bình sẵn sàng tưới cho vụ hè thu 2022

Những ngày qua, Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình đã huy động toàn bộ nhân lực, ra quân nạo vét, phát quan cỏ dại, tu sửa những tuyến kênh mương do Chi nhánh quản lý để kịp thời cấp nước đến đồng ruộng sớm nhất cho nông dân sản xuất vụ hè thu 2022 theo đúng lịch thời vụ.

Ra quân nạo vét các tuyến kênh, phục vụ nước tưới vụ hè thu.

 

     Tuyến kênh N14-4, dài hơn 3,3 km phục vụ nước tưới cho hơn 130 ha lúa ở các xã Bình Trung và Bình An (Thăng Bình) đã được bê tông nên việc dẫn nước về đồng ruộng được thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, sau mỗi vụ tưới, tuyến kênh bị bồi lấp, cỏ mọc um tùm, đã khiến cho dòng chảy bị chậm lại hoặc lượng nước về không đảm bảo cho nông dân sản xuất.  

     Ông Lê Tiến Dũng – Cụm trưởng Cụm thủy nông Bình Trung (Thăng Bình) cho biết, để kịp thời đưa nước về đồng ruộng, phục vụ sản xuất vụ hè thu 2022, cụm đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực ra quân nạo vét, cắt cỏ... tạo thông thoáng dòng chảy cho tuyến kênh này.

     Cùng với việc phát dọn cỏ dại, nạo vét tuyến kênh N14-4, Cụm thủy nông Bình Trung cũng đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng 2 trạm bơm điện, 2 đập dâng và gần 50 km kênh mương cấp 1, cấp 2 do cụm quản lý để phục vụ tưới tốt nhất cho 1.900 ha lúa hè thu 2022 ở các xã Bình Trung, Bình An, Bình Nam, Bình Quế (Thăng Bình). 

     “Đến nay việc nạo vét, duy tu, bảo dưỡng các tuyến kênh đã hoàn thành được 98%, dự kiến đến ngày 10.5 này là hoàn thành để ngày 12.5 nhận nước từ kênh chính Bắc Phú Ninh về cấp nước cho bà con làm đất, xuống giống vụ hè thu đúng lịch thời vụ” – ông Lê Tiến Dũng nói.