Hội Nông dân xã Bình Dương tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Thực hiện theo công văn số 3983/QĐ-UBND, ngày 06/12/2012 của UBND Tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đề án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Kế hoạch công tác hội và phong trào nông dân xã Bình Dương năm 2022. Ngày 12/05/2022, Hội Nông dân xã Bình Dương ra quân thu gom xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp, làm sạch đồng ruộng.

Chi hội nông dân thôn Lạc Câu ra quân thu gom rác thải bao bì, thuốc BVTV.

          

     Nhằm thay đổi thói quen ý thức của người dân góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trên đồng ruộng. Các hội viên nông dân chia ra nhiều tổ ở nhiều địa điểm trên địa bàn thôn. Cùng nhau nhặt các bao bì, vỏ thuốc trong những chiếc bi được đặt trên cánh đồng, sau đó vận chuyển đến nơi tập kết rác để xử lý theo quy định.

Rác thải đồng ruộng được tập kết vào bể chứa chờ xử lý

 

     Theo ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Dương: “Từ khi thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bà con đã từ bỏ thói quen vứt vỏ bao bì bừa bãi sau khi dùng thuốc BVTV tại các bờ ruộng, mương máng, ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân đã thay đổi tích cực. Ngoài việc tuyên truyền, khuyến khích hội viên, nông dân bỏ rác thải thuốc BVTV vào bể chứa, định kỳ hàng tháng, Hội Nông dân xã tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV về bể chứa rác để chờ xử lý tiêu hủy theo quy định. Từ khi tổ chức thực hiện mô hình đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường đồng ruộng, hạn chế chất thải độc hại ra môi trường”.

 

     Có thể nói phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hội nông dân xã Bình Dương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Những nổ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường hơn, đồng thời phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan