Thăng Bình chuẩn bị đưa vào vận hành Bộ phận một cửa huyện

Chiều ngày 23.5, ông Võ Văn Hùng-Chủ tịch UBND huyện đã có cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị, các ngành liên quan về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa vào vận hành, hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là Bộ phận một cửa) huyện Thăng Bình.

Trụ sở làm việc của Bộ phận một cửa huyện Thăng Bình

 

     Đến nay, về cơ bản trụ sở làm việc của Bộ phận một cửa huyện đã hoàn thành, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc đã được đầu tư, kết nối. Huyện cũng đã xây dựng phương án kiện toàn bố trí nhân sự làm việc đảm bảo với 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện trực tiếp phụ trách và phê duyệt danh sách 15 nhân sự chính thức và 15 nhân sự dự phòng, 02 nhân viên lễ tân, 02 nhân viên bảo vệ và 01 nhân viên tạp vụ được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Theo đó, người dân có thể thực hiện giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa huyện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ BCCI. 

Ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các ngành

 

     Cuộc họp cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, ngành liên quan về việc cử cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa huyện đảm bảo có năng lực, nhiệt tình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng huyện thực hiện đạt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; đề cao trách nhiệm phục vụ và sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa huyện.

     Theo dự kiến, ngày 30.5.2022 này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Tin liên quan