Thăng Bình tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chiều ngày 6.6, tại xã Bình Phục, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thăng Bình tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đây là địa phương đầu tiên của huyện Thăng Bình tổ chức diễn tập. Sau xã Bình Phục, huyện Thăng Bình sẽ tiến hành đánh giá để tiếp tục triển khai diễn tập cho 5 địa phương còn lại.

Thăng Bình khai mạc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ

 

     Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Thăng Bình về việc tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022, UBND xã Bình Phục tổ chức thực hành diễn tập với 3 giai đoạn gồm chuyển LLVT địa phương vào các trạng thái  SSCĐ, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

     Mục đích diễn tập để nâng cao trình độ vận hành cơ chế của cả hệ thống chính trị trị từ xã cho đến thôn theo Nghị quyết 28 ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị để chủ động phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi mọi tình huống xảy ra. Nâng cao năng lực tham mưu LLVT, các cơ quan, ban ngành cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ huy hiệp đồng xử trí mọi tình huống xảy ra. Đồng thời nâng cao trình độ SSCĐ cho các LLVT trong khu vực của xã. Yêu cầu diễn tập phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, gắn với phương án chiến đấu phòng thủ, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò cá nhân, sát với tình hình thực tiễn. 

Tin liên quan