Kho bạc Nhà nước Thăng Bình với việc triển khai Chương trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD)

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong thời gian qua KBNN Thăng Bình triển khai hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

     Việc triển khai DVCTT thuộc lĩnh vực KBNN đã góp phần cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/24h (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet, nên giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động (tiền giấy, mực…) cho các đơn vị trong giao dịch chi Ngân sách Nhà nước với KBNN. 

     Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai DVCTTT đã phát hiện một số hạn chế như: Chưa phục vụ các yêu cầu quản lý tác nghiệp từ nhận chứng từ, quản lý hợp đồng, cam kết chi và giao diện với hệ thống TABMIS; Chưa kết hợp được chức năng quản lý kiểm soát, thanh toán và kết xuất số liệu từ cùng một hệ thống nhất quán, phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và chất lượng dữ liệu người nhập; Chưa quản lý thông tin kế hoạch vốn trung hạn theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định.