Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Sáng ngày 16.6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở và phát động cuộc thi “Cán bộ tuyên giáo cơ sở giỏi” năm 2022. 156 cán bộ làm công tác tuyên giáo ở 22 xã, thị trấn, cán bộ phụ trách tuyên huấn các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trực thuộc tham dự.

Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo Thăng Bình

 

     Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức trong 02 ngày 16 và 17.6, với các nội dung: Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống các vấn đề “điểm nóng” nảy sinh ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; một số điểm lưu ý trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị. Cũng tại đây, đại biểu dự học còn nghe thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật thời gian qua.