Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và triển khai mô hình “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” tại xã Bình Phú

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2002 UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và triển khai mô hình “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” tại xã Bình Phú. Đến dự có Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, UBMTTQVN huyện Thăng Bình, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo và các ban, ngành, hội đoàn thể tại địa phương và hơn 100 người dân và Phật tử chùa Phước Quang đến tham dự.