Kiểm tra chuyên đề giải quyết thủ tục đăng ký sử dụng đất đai tại huyện Thăng Bình

Sáng ngày 21.6, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tỉnh Quảng Nam đã có buổi kiểm tra chuyên đề giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại huyện Thăng Bình. Đoàn kiểm tra do ông Trương Hồng Giang- Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

     Trước khi kiểm tra thực tế tại Văn phòng đăng ký sử dụng đất đai huyện và bộ phận một cửa huyện, kiểm tra đột xuất tại 2 xã, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thăng Bình và đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan. 

Ông Trương Hồng Giang cho biết: kiểm tra là hoạt động đánh giá lại kết quả thực hiện công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đẩy mạnh cải cách nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. 

 

     Theo đó, năm 2021 và quý I năm 2022, Thăng Bình có 3.062 hồ sơ đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, cấp mới lần đầu 845 giấy, còn lại là cấp lại, cấp đổi. Đã tiếp nhận giải quyết gần 4.200 hồ sơ đăng ký biến động. Đáng kể, khi bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính huyện (Bộ phận 1 cửa huyện) đi vào hoạt động, với việc tăng thêm quầy giao dịch và nhân lực thực hiện, tỷ lệ hồ sơ đất đai tiếp nhận hàng ngày tăng lên, công tác trả kết quả được thực hiện đơn giản, thuận lợi hơn.

     Tuy vậy, công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai  của Thăng Bình vẫn còn những hạn chế: phần mền Một cửa điện tử hiện tại chưa khớp nối với hệ thống luân chuyển hồ sơ dạng giấy; thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tăng cao trong khi trang thiết bị cơ sở vật chất và con người chưa đáp ứng nhu cầu của công dân; thời gian giải quyết hồ sơ đất đai của công dân quy định quá ngắn không quá 30 ngày đối với đất lần đầu dẫn đến giải quyết không kịp thời, trễ hẹn nhiều,...

     Thay mặt đoàn kiểm tra ông Trương Hồng Giang- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả huyện Thăng Bình đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai thời gian qua, đồng thời ghi nhận ý kiến kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tin liên quan