Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022, Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho Đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ xã.