Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phục tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Sáng ngày 23 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phục tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia tiếp xúc cử tri gồm: Bà Lê Thị Huệ - Phó ban pháp chế Hội đồng nhân huyện; Ông Trần Ngọc Tú – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Phục. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, hội đoàn thể xã và hơn 70 cử tri xã Bình Phục.

Quang cảnh Hội nghị

 

     Tại buổi tiếp xúc báo cáo các nội dung chủ yếu kết quả kỳ họp thứ 5, thứ 6 Hội đồng nhân huyện Thăng Bình khóa XII, các Nghị quyết đã được HĐND huyện ban hành; báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo trả lời ý kiến cử tri xã Bình Phục tại  buổi tiếp xúc cử tri các kỳ họp trước.

     Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho cử tri tham gia phát biểu ý kiến với đại biểu Hội đồng nhân huyện, qua đó đã có 20 lượt ý kiến của cử tri với các nội dung phản ánh về công tác phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như: Đề nghị đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, các vấn đề về môi trường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc dữ liệu vùng Đông, các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội….Đồng chí Lê Thông – Chủ tịch UBND xã đã trao đổi và tiếp thu các ý kiến của cử tri phát biểu có liên quan đến địa phương, đồng chí Trần Ngọc Tú – Đại biểu HĐND huyện đã trao đổi, giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri với HĐND huyện và trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin liên quan