Bình Quế tuyên truyền nông thôn mới

Sáng ngày 29/6, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Quế tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho toàn thể cán bộ quân dân chính và cán bộ các chi tổ hội trên địa bàn.