Bình Quế tuyên truyền nông thôn mới

Sáng ngày 29/6, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Quế tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho toàn thể cán bộ quân dân chính và cán bộ các chi tổ hội trên địa bàn.

 

     Hội nghị tập trung truyền đạt Nghị Quyết số 53 của HĐND Huyện về phát triển kinh tế vùng tây. Triển khai 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2021-2025) theo QĐ số 318 QĐ-TTg  ngày 8/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

     Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ trên toàn xã nắm vững các nội dung thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng xã NTM,  phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2022.

Tin liên quan