Thông báo thời gian và địa điểm niêm yết hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng Khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

Tin liên quan