Hội CCB Bình Dương triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2022, Hội CCB xã Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ, hội viên trên địa bàn xã.