UBND xã Bình Minh triển khai mã QR code trong tra cứu thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến

Thời gian qua, toàn hệ thống chính trị xã Bình Minh đã tăng cường việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

     Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh đã triển khai niêm yết tra cứu thông tin thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến bằng mã QR Code bên cạnh niêm yết thủ tục hành chính bằng bảng niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

      Đây là cách làm tiên phong, sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. 

 

     Việc sử dụng quét mã QR Code, người dân, tổ chức chỉ cần dùng điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng Camera hoặc ứng dụng Zalo để quét mã QR Code của chuyên trang để truy cập thông tin thủ tục hành chính, hướng dẫn về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, lệ phí đăng ký và nhiều thông tin có liên quan về thủ tục hành chính.

Tin liên quan