Thông báo treo cờ Tổ quốc và tổ chức viếng Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)