Bóng mẹ dịu hiền

Nguồn Internet

 

Khoảng rêu 

mọc

ngày mỗi xanh.

 

Vai Cha.

Gánh Mẹ 

giờ thành thiên thu !

 

Con về.

Vườn cũ hoang vu

 

Tao nôi ấm áp 

lời ru vọng về !

 

Chốn xưa.

Gốc gác … cội - quê…

 

Nén nhang con thắp, 

ngưỡng* về Tổ Tiên

 

Nửa đời 

bóng Mẹ dịu hiền !

 

Tình Người 

tình Đất … 

Một miền dấu yêu!

 

  Thăng Bình, 25.7.2022

P/S: * Ngưỡng vọng về Tổ Tiên.

Tin liên quan