Ban CHQS huyện Thăng Bình sơ kết công tác huấn luyện chiến đấu

Chiều ngày 24.7, Ban CHQS huyện Thăng Bình tổ chức sơ kết công tác huấn luyện chiến đấu giai đoạn I năm 2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

Quang cảnh hội nghị

 

     Trong 6 tháng qua, Ban CHQS huyện Thăng Bình tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.  Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định nhiệm vụ tập huấn, huấn luyện, diễn tập là nội dung quan trọng đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời và đề ra chủ trương, biện pháp sát đúng với thực tiễn địa phương.

     Thường xuyên quán triệt và thực hiện đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu. Trong giai đoạn I, Ban CHQS huyện đã tham gia huấn luyện cán bộ 145 giờ, đạt hơn 95%; huấn luyện nhân viên chuyên môn kỹ thật 127 giờ, đạt 100%. Về huấn luyện lực lượng dự bị động viên, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện phối hợp với đơn vị nhận nguồn phúc tra, quản lý thực lực đầy đủ, đảm bảo. Tham gia 9 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn chủ động xây dựng ý định diễn tập Chỉ huy- tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; hoàn thành diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ ở 6 xã.

Tin liên quan