Bình Chánh tập trung cho công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Xã Bình Chánh vừa tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi đang xảy ra trên địa bàn.