Bình Giang triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022

Sáng ngày 03/8, BCĐ Phổ cập giáo dục và xoá mù chữ xã Bình Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác điều tra Phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang - PCT UBND xã - Trưởng BCĐ Phổ cập giáo dục và xoá mù chữ .

     Xã Bình Giang hiện có 01 trường mầm non công lập, 01 trưởng tiểu học, 01 trường THCS. Trong những năm qua, công tác PCGD&XMC được xã Bình Giang xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; địa phương đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; ưu tiên, lồng ghép các nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục, PCGD&XMC thông qua các chương trình kiên cố hoá trường lớp học; chương trình xây dựng nông thôn mới và sự ủng hộ của các tổ chức, Nhân dân trong xã. Nhờ vậy, năm 2021 xã Bình Giang được huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

     Năm 2022, BCĐ Phổ cập giáo dục xóa mù chữ  Bình Giang tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ “Xây dựng xã hội học tập” và “Xóa mù chữ”, phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” làm cơ sở xây dựng các mô hình “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”. Tổ chức điều tra đến hộ gia đình, thu thập thông tin chính xác, lập danh sách số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn xã. Thực hiện việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở theo các tiêu chí phổ cập cấp trung học; phối hợp các trường Trung học phổ thông, Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên để thu hút các đối tượng có nhu cầu học tập văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cho người lớn./.

Tin liên quan