Thăng Bình họp trực tuyến đối với 3 xã xây dựng nông thôn mới năm 2022

Tính đến nay, nguồn vốn nông thôn mới năm 2022 tại 3 xã Bình Lãnh, Bình Quế và Bình Nam mới chỉ giải ngân được khoảng 500 triệu đồng/13 tỷ đồng. Đó con số rất thấp, vấn đề này đã được nêu lên tại cuộc họp trực tuyến giữa UBND huyện Thăng Bình với 3 địa phương phấn đấu về đích xã nông thôn mới vào sáng ngày 11.8

Description:  
Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng nhấn mạnh, cần tập trung giải ngân vốn nông thôn mới.

 

     Trong năm nay, huyện Thăng Bình phấn đấu có thêm 3 xã về đích nông thôn mới để tạo tiền đề xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023. Đến nay, xã Bình Quế đạt 17 tiêu chí, Bình Nam 14 tiêu chí và Bình Lãnh 15 tiêu chí.

     3 xã này đều có điểm chung chưa hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm. Ngoài ra việc giải ngân vốn nông thôn mới rất chậm, chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng/13 tỷ.

     Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị huyện Thăng Bình quan tâm, hỗ trợ vốn điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới và làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đối với vị trí xây dựng công trình nằm trong quy hoạch; hỗ trợ cung cấp nước sạch; sớm khai thác quỹ đất tại các địa phương để xã có nguồn đầu tư; hướng dẫn hồ sơ minh chứng các tiêu chí.

     Sau khi nghe ý kiến các địa phương, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng nhấn mạnh, tiền đã phân bổ cho các địa phương, vì vậy phải tập trung giải ngân vốn nông thôn mới, nếu địa phương nào không đạt thì Bí thư, Chủ tịch ở đó, cuối năm chỉ dừng ở mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm, các địa phương phải tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu đề ra để công nhận xã nông thôn mới.

     Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Húy cho rằng, tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư những công trình đặc thù. Đối với các tiêu chí nông thôn mới đã cơ bản bản đạt thì địa phương tiến hành lập hồ sơ minh chứng. Ngoài ra chỉ còn hơn 4 tháng nữa đã kết thúc năm 2022, công trình phần việc rất nhiều phải làm khẩn trương, liên tục để hoàn thiện, kết thúc sớm.

Tin liên quan