Thăng Bình tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sáng ngày 11.8, Ban Tổ chức huyện ủy Thăng Bình tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Võ Tấn Thuận – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Quang Hạt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

 

     Huyện Thăng Bình hiện có 256 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, 5.323 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình đã triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng chi bộ”, Quy định 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình về “Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 

     Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt chi bộ. Theo đó, nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, II) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

     Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp; một số nơi, nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, mang tính hình thức, nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn...

     Tại buổi tọa đàm các ý kiến của đại biểu đã nêu lên những khó khăn và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. 

Tin liên quan