Hoàng hôn tím

 

Tháng Bảy tơ trời mỏng mảnh, giăng sa 

Để cơn bão nơi lòng như thác đổ 

Chiếc lá úa, gió mơn lùa miệt cỏ 

Em hương rừng chiều mướt mát hồn ta ! 

 

Em như mây, giấu nắng giữa chiều tà 

Cho khoảng mát hoàng hôn dần ngả tím 

Ta vẫn đứng, nửa hồn nghe bịn rịn 

Một nửa hồn … thơ thẩn giữa non xa!

Tin liên quan