Bình Giang ra mắt đội hình xung kích “Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã”.

Ngày 22/8/2022, tại Bộ phận một cửa xã, UBND xã Bình Giang đã tổ chức ra quân đội hình “ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”.

Ảnh: Cán bộ công chức xã hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến

 

     Tham gia mô hình có 10 thành niên là những cán bộ công chức trẻ của cơ quan xã Bình Giang. Theo đó, các ngày hằng tuần, tại Bộ phận một cửa xã, Đội tình nguyện sẽ 2 cán bộ công chức trẻ trực để giúp đỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính với các nội dung, như: tư vấn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, hướng dẫn giao dịch, hỗ trợ xử lý hồ sơ cho công dân; trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, cách thức kê khai các mẫu đơn, mẫu tờ khai; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giao dịch các loại giấy tờ.

     Theo đó, hoạt động của “Ðội Thanh xung kích nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính” sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; hạn chế đi lại nhiều lần, gây lãng phí thời gian; thường xuyên thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tiện ích của công tác cải cách hành chính đối với người dân.