Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hải ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới”

Trong 2 ngày 19-22/8/2022 UBMTTQ Việt Nam xã Bình Hải tổ chức ra mắt mô hình “ Khu dân cư Thôn Hiệp Hưng và Thôn An Trân Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng Nông Thôn Mới”.

Đ/c Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch UBND xã phát biểu ra mắt mô hình

 

     Thực hiện đề án thu gom rác thải của UBND xã đã triển khai trên địa bàn toàn xã, UBMTTQ Việt Nam xã đã chọn 02 thôn để ra mắt “Mô hình Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng Nông thôn mới”. Đây là 02 thôn thực hiện tốt tiêu chí số 17, đến nay trên địa bàn 02 thôn không còn chuồng trại chăn nuôi trước nhà, đường làng ngõ xóm, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, người dân đã phân loại rác thải, tập kết rác thải đúng nơi quy định, có 98 % người dân tham đóng phí môi trường. Qua buổi ra mắt có 100% người dân tham đã ký cam kết, bảo vệ môi trường.

Tin liên quan