Thăng Bình khuyến khích trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin Covid-19

Trong đợt 38 này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam phân bổ cho huyện Thăng Bình 3.090 liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và 3.800 liều để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.