Thăng Bình ban hành chỉ tiêu hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến

UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình thực hiện trong năm 2022. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần có hồ sơ thủ tục tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ từ 50% trở lên, trừ một số đơn vị phòng Lao động thương binh xã hội, Phòng kinh tế hạ tầng, phòng tài nguyên môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được giao chỉ tiêu 10%.

Các phòng, ban, đơn vị huyện Thăng Bình tăng cường thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường dịch vụ công trực tuyến.

 

     Quyết định cũng nêu rõ, tỷ lệ phần trăm hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến được xác nhận trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt. Riêng các thủ tục hành chính được công bố trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lần đầu hoặc sửa đổi, bổ sung trong năm 2022 tỷ lệ trực tuyến được tính sau 5 ngày kể từ quyết định công bố có hiệu lực thi hành tính đến ngày 14/12/2022.

Tin liên quan