Bớt sẽ được nhiều hơn

 

Trong anh có cả bốn mùa

Em cùng như thế ...gió lùa “lệch pha”

Kẻ núi người biển ngàn xa

Trẻ thơ vô tội  mắt nhòa chiều buông!

 

Cái tôi đáng ghét ngông cuồng

Hơn thua chi lắm nỗi buồn con mang

Cuộc sống lắm thứ ngổn ngang

Tiếng chì tiếng bấc bẽ bàng lắm thay!

 

Trót sinh trên cõi đời này

Cùng cố rèn giũa tịnh chay tâm mình

Dang tay ôm ánh bình minh

Đón ngày tươi mới an sinh vẫy chào

 

Bớt đi sẽ được biết bao

Vẳng nghe tiếng trẻ lao xao nói cười!

Tin liên quan