Trăng vỡ

 

Em về lỡ nửa mùa trăng

Mờ xa sương khói mây giăng chân trời

 

Triền hoang lạc dấu chơi vơi

Đêm trôi rũ bóng sông đời đẫm sương

 

Trăng ru ngày ấy tơ vương

Thu vàng nỗi nhớ quyện hương dấu gầy

 

Chạm miền trăng vỡ gió lay

Rụng trên phiến đá ngõ đầy xa xăm...

                                                        2022

Tin liên quan