Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Chiều ngày 09/9/2022 UBMTTQVN và các Hội đoàn thể xã Bình Dương tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 218 của Bộ Chính trị.

     Đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Mặt trận và các hội đoàn thể còn phát huy vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, ngày càng khẳng định vị thế, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Ảnh: Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

 

     Cùng ngày UBMTTQVN xã phối hợp với Công An xã tổ chức hội nghị “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tại hội nghị có 12 ý kiến liên quan đến các vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, đo đạc, giải phóng mặt bằng, góp ý trong việc đảm bảo việc họp, hội nghị và tác phong làm việc của cán bộ, công chức, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Ảnh: Hội nghị Công an nhân dân lắng nghe ý kiến của nhân dân

 

     Công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức chính trị thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau với hàng trăm ý kiến đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt là trong tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, các kỳ họp Hội đồng nhân dân và trong thực hiện các chương trình phối hợp. Chính vì vậy, những ý kiến của cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân.
         
     Những việc làm và kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân./.

Tin liên quan