Chi hội Nông dân Thôn Lạc Câu Đại hội hết nhiệm kỳ

Sáng ngày 09/9/2022 Chi hội Nông dân thôn Lạc Câu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi hội được Hội Nông dân xã Bình Dương chọn làm điểm tổ chức đại hội chi hội nông dân cơ sở. Đến dự Đại Hội có ông Huỳnh Qưới, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thăng Bình, ông Phan Quốc Thống, UV BTV Đảng ủy xã, ông Nguyễn Văn Tám, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân xã.

Nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, là người lao động cần cù, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp và giàu lòng yêu nước, trong nhiệm kỳ qua chi hội nông dân thôn Lạc Câu không ngừng củng cố, phát triển, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Qưới – PCT Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

 

     Mặc dù thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh gia súc, gia cầm như dịch tai xanh, dịch tả lợn châu phi, dịch viên da nổi cục ở đàn bò diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch covid -19 đối con người kéo dài gây hậu quả nặng nề. Nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của địa phương và sự cần cù, sáng tạo của hội viên nông dân xã nhà nói chung và cán bộ, hội viên nông dân thôn Lạc Câu nói riêng đã tập trung sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi và chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác có hiệu quả kinh tế cao. Từ đó kinh tế thôn nhà có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế thôn nhà ổn định và giữ vững. Trong điều kiện khó khăn chung của xã hội và của địa phương, nhưng nhiệm kỳ qua Chi hội Nông dân thôn Lạc Câu đã hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực.

     Chi Hội đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm được 45 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 258 hội viên tại 7 tổ hội, Chi hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên; nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cao trong BCH chi hội, được đông đảo hội viên ủng hộ.

     Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được tổ chức Hội quan tâm, đẩy mạnh, làm tốt công tác vận động hội viên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, thường xuyên tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức, nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

      Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được Hội quan tâm đẩy mạnh. 5 năm qua, các mô hình, điển hình SXKD giỏi của thôn nhà đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ, số hộ SXKD giỏi tăng qua từng năm. 

     Về hoạt động tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: BCH chi Hội đã chủ động tuyên truyền cho hội viên tham gia các lớp đạo tạo nghề như lớp sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, nuôi bò vỗ béo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tham gia dịch vụ mua phân bón trả chậm, hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

     Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và nhân dân: Trong nhiệm kỳ qua, chi hội Nông dân đã đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021 cùng với xã nhà đã xây dựng đạt 19/19 tiêu chí đã được BCĐ XDNTM tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chi hội nông dân thôn Lạc Câu cùng với các ban ngành của thôn xây dựng đạt 10/10 tiêu chí xây dựng thôn nhà đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã được UBND huyện Thăng Bình Công nhận vào năm 2021. 

     Các phong trào của chi hội nông dân từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ảnh: Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại Hội

 

     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 09 đồng chí, đồng chí Phan Đức Bé tái đắc cử chức danh Chi hội trưởng chi hội Lạc Câu./.

Tin liên quan