Thăng Bình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Hội đồng đánh giá công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Thăng Bình vừa tổ chức đánh giá phân hạng các sản phẩm đã đăng ký chương trình OCOP năm 2022.

Các thành viên Hội đồng tham gia đánh giá sản phẩm

 

     Các chủ thể sản xuất đăng ký sản phẩm OCOP nâng hạng và đánh giá lại gồm bột rau má sấy lạnh Tabitha (Bình Lãnh), chả bò Bà Lệ (thị trấn Hà Lam), bánh tráng cuốn Hương Huệ (Bình Trị), yến tinh chế sấy khô (Bình Đào).

     Tại đây, các thành viên Hội đồng đã chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo Bộ tiêu chí OCOP đã ban hành. Trên cơ sở này, huyện Thăng Bình sẽ hoàn thiện hồ sơ làm căn cứ để trình UBND tỉnh công nhận, cấp sao cho các sản phẩm.

     Từ năm 2018 đến nay, huyện Thăng Bình có 24 sản phẩm đã được công nhận đạt 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao gồm nước mắm Cửa Khe- Hai Hiền, Yến tinh chế sấy khô, gạo cái Quạt Mo và trà Cà gai leo Đại Việt.

 

Tin liên quan