Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức tại Ban Quản lý Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình năm 2022