Năm 2022, Quỹ Vì người nghèo huyện Thăng Bình vận động được gần 2,4 tỷ đồng

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết: Đến nay, Quỹ Vì người nghèo năm 2022 của huyện Thăng Bình đã vận động được gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 300 triệu đồng, Mặt trận tỉnh điều chuyển 270 triệu đồng; các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng.

Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo của huyện Thăng Bình.

 

     Từ nguồn quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ xây mới 24 nhà, sửa chữa 58 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp cùng với Hội LHPN huyện, Hội Nông dân huyện hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 515 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình còn hỗ trợ huyện Tây Giang 100 triệu đồng làm 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hàng trăm lượt người... 

Tin liên quan