Tập huấn du lịch xanh áp dụng cho Homestay và du lịch dựa vào cộng đồng ở Cửa Khe

Sáng ngày 22.9, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lớp tập huấn du lịch xanh áp dụng cho Homestay và du lịch dựa vào cộng đồng cho 50 thành viên HTX du lịch Làng Cửa Khe, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình tham gia phát triển du lịch cộng đồng ở Làng nghề nước mắm Cửa Khe, xã Bình Dương.

Bà Hoàng Quế Nga - Chuyên gia Tổ chức phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam báo cáo tại lớp tập huấn.

 

     Tại lớp tập huấn, các học viên được chuyên gia của Tổ chức phát triển du lịch bền vững Thụy Sỹ tại Việt Nam cung cấp những kiến thức về phát triển du lịch xanh và kỹ năng thực hành du lịch xanh; hoạt động du lịch cộng đồng; quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương; các hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng và dịch vụ lưu trú Homestay; Bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam...

     Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về du lịch xanh áp dụng cho Homestay, du lịch dựa vào cộng đồng để phục vụ du khách tốt hơn khi trải nghiệm tại Cửa Khe. 

Du khách được trải nghiệm kéo lưới khi đến du lịch tại Cửa Khe. 

 

     Hiện nay ở xã Bình Dương có 1 HTX du lịch Làng Cửa Khe, 1 HTX Làng nghề nước mắm Cửa Khe với 11 cơ sở, 5 Homestay, 1 nhà nghỉ phục vụ việc tham quan, lưu trú cho khách du lịch khi đến trải nghiệm tại Làng nghề nước mắm Cửa Khe.

Tin liên quan