Thăng Bình đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 22.9, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình ông Võ Văn Hùng đã ký ban hành công văn đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân được hướng dẫn theo tác bốc số thứ tự tại bộ phận Một của huyện

 

     Theo Quyết định số 766, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp gồm 5 chỉ số thành phần: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng. Theo số liệu công khai trên Cổng DVC quốc gia, từ ngày 1.8 đến ngày 12.9, điểm số tổng hợp đánh giá năm 2022 theo Quyết định 766, huyện Thăng Bình đạt 31/100 điểm, đứng vị trí 11/18 huyện, thị xã, thành phố.

     Để phục vụ tổ chức, cá nhân được tốt hơn, UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Thăng Bình, UBND các xã, thị trấn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để quản lý 100% TTHC trong các khâu tiếp nhận, xử lý quy trình thực hiện và trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định. Đồng thời yêu cầu giảm tối đa tình trạng đã xử lý trễ, đang xử lý trễ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trong trường hợp trễ hẹn công chức viên chức (CCVC) thẩm định và CCVC một cửa phải có thông báo cho tổ chức, cá nhân kịp thời. UBND huyện cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra tình hình tiếp nhận hồ sơ DVC trực tuyến và tình trạng giải quyết hồ sơ được cập nhật trên Bản đồ thể chế. Trong đó, đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào, giải quyết TTHC trên trên môi trường điện tử dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền giúp tổ chức, người dân nắm bắt kịp thời những tiện lợi khi giải quyết TTHC theo hình thức trực tuyến và cách thức để sử dụng hiệu quả DVC trực tuyến.

Tin liên quan