Nghiêng vạt nắng chiều

Ảnh: Nguồn Internet

 

Chiều buông 

                      nghiêng xuống

                                        trang thơ

Mây chiều 

               nghiêng xuống

                               bóng mơ giọt mềm

Gió chiều 

                nghiêng xuống bên thềm

Mắt em nghiêng xuống sương đêm vai gầy

 

Bờ xưa chạm vạt cỏ may

Để mùa thu nhớ đong đầy hồn ai

Để sợi nhớ 

                 chiều lạc loài

Gió mềm 

                nghiêng rũ 

                                   ngọt ngào môi thơm

 Giấu chiều rụng vỡ chênh chao

Rêu phong bến mộng

                               hanh hao thu vàng

 Chờ trăng về giữa đêm hoang

Gọi dòng sông nhớ tím loang bên trời

 

Dấu chân mềm

                    sóng chơi vơi

Câu thơ rớt xuống

 vành môi 

Nắng chiều...

 

Tin liên quan