Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ sở

Sáng ngày 7.10, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) huyện Thăng Bình đã đi kiểm tra công tác CCHC của xã Bình Tú.