Thăng Bình tọa đàm đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng ngày 21.10, UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tọa đàm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Description: Tọa đàm thu hút đông đảo các đại biểu tham gia
Tọa đàm thu hút đông đảo các đại biểu tham gia

 

     Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, huyện Thăng Bình đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất.

     Huyện Thăng Bình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời chú trọng hỗ trợ phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường, hỗ trợ máy móc thiết bị và các chương trình xúc tiến thương mại.

     Tọa đàm lần này đã nêu ra các giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối, tham mưu xúc tiến thương mại, tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; vai trò của “ mỗi xã một sản phẩm” trong việc xây dựng chuỗi sản phẩm hàng hóa ở địa phương; công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sản xuất an toàn, bền vững. Ngoài ra, còn có sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong việc nâng cao cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tin liên quan