Thăng Bình tăng cường công tác phối hợp giám sát tiếp công dân

Qua 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Thăng Bình giữa Mặt trận, Thanh tra, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia huyện; thời gian qua, các cơ quan đã tập trung phối hợp thực hiện, qua đó góp phần khắc phục tình trạng KNTC vượt cấp.