Thăng Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc

Sáng ngày 1.11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 130 đồng chí là bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Thăng Bình và bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Các đồng chí Võ Tấn Thuận – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Võ Thị Đoan Trang – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phan Thanh Vân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đến dự.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

 

     Trong 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3.11), các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật tổ chức cơ sở Đảng; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở; công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nội dung cơ bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa cã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức về những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng; những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới.

     Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình sẽ mở 4 lớp bồi dưỡng. Đây là lớp đầu tiên, 3 lớp còn lại sẽ được tổ chức trong năm 2023.

Tin liên quan