Bình Trị: Bế giảng lớp nghề Quản lý dịch hại trên cây trồng

Chiều ngày 04/11/2022, Hội Nông dân xã Bình Trị phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Bế giảng lớp nghề Quản lý dịch hại trên cây trồng cho 30 học viên.

Ảnh: Trao chứng chỉ nghề hoàn thành khóa học tại buổi Bế giảng 

 

     Kết hợp phương pháp sử dụng lý thuyết và thực tế, lớp học đã cơ bản chuyển tải được đầy đủ các kiến thức về kỹ thuật Quản lý dịch hại trên cây trồng cho các học viên. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được cấp chứng chỉ nghề. Với những kiến thức được trang bị, lớp tập huấn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân tại địa phương.

Tin liên quan