Thăng Bình - Hội nghị phản biện xã hội dự thảo các đề án

Ngày 16.11, ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBMT TQVN huyện Thăng Bình chủ trì hội nghị phản biện xã hội dự thảo các đề án ứng dụng công nghệ thông tin - xây dựng chính quyền số, phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao và đề án vệ sinh môi trường nội thị thị trấn Hà Lam. Đây là những đề án cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng, đầu tư, xây dựng và phát triển huyện Thăng Bình. Bà Phan Thị Nhi- Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ủy viên Ủy ban mặt trận TQVN huyện khóa X ( 2019-2024) tham dự hội nghị.

Hội nghị lần này có nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

 

Có 7 ý kiến với 23 nội dung góp ý cho 2 đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất và mong muốn các dự án sớm được triển khai thực hiện, trong đó cần chú trọng các giải pháp huy động xã hội hóa.