Ấm áp tình thầy tình quê

 

Bốn bảy mùa lá đổ

bấy lần, xác phượng trôi 

trường xưa đầy ký ức 

đến, đi bao lớp người !

 

Có một mùa hạ cuối 

ve giục giã khắp nơi 

phượng hồng quên thắp lửa 

tạ từ nhau, không lời !

 

Thầy trò, muôn vạn lối 

dòng đời cứ nổi trôi

tóc như mây, hội ngộ 

nắm tay, nghe bồi hồi !

 

LONDON_tuổi tám mươi 

lại về thăm trường cũ

thầy ơi ! … nghe gần gũi 

tình quê hương … ấm nồng !

Tin liên quan