Khó vẫn vui

Về đây thăm lại trường xưa

Chuyện ngày  nắng ngày mưa nảy mầm

Bao năm trĩu nặng tình thâm

Củ khoại hạt muối đêm nằm có nhau

Nhà chung hứng dột trước sau

Phên che nhồi đất nhuốm màu vàng hoe

Sân trường phượng đỏ tiếng ve

Tạm xa vài tháng lòng nghe buồn buồn

 

Đêm đêm leo lét đèn truông

Ới ơi học nhóm chim muôn lượn lờ

Quê nghèo dệt lắm ước mơ

Bám theo con chữ - bài thơ đổi đời

Đúng là vật đổi sao dời

Lắm em vượt khó vươn khơi thành tài

Băng qua đá cứng chân chai

Miệt mài đèn sách tương lai sáng hồng

 

Làm nghề đưa khách sang sông

Niềm vui tràn ngập người không quên người.

Tin liên quan