Điện lực Thăng Bình –PC Quảng Nam triển khai ký lại hợp đồng điện tử, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong năm 2022 - 2023 trên địa bàn huyện

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn công nghiệp 4.0, Công ty Điện lực Quảng Nam về việc chuyển đổi hợp đồng mua bán điện (MBĐ) sinh hoạt sang hợp đồng điện tử.

 

     Điện lực Thăng Bình hiện nay đang quản lý 54.000 khách hàng, trong đó gần 50.000 khách hàng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt cần chuyển đổi sang hợp đồng điện tử. Với khối lượng quản lý, ký lại hợp đồng lớn như vậy, ngay từ khi có chỉ đạo của PC Quảng Nam, Điện lực Thăng Bình đã lập phương án, kế hoạch để triển khai thực hiện.

     Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm VHTT và truyền thanh, truyền hình huyện Thăng Bình, UBND các xã để thông tin, thông báo đến nhân dân trên địa bàn biết để cùng với ngành điện thực hiện. Tháng 10/2022 đơn vị đã thực hiện ký lại được 1.100 hợp đồng (kế hoạch giao 1.000 hợp đồng), Đơn vị phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ thực hiện đạt 15% tương đương 7.500 HĐMBĐ sẽ được ký lại HĐ điện tử (kế hoạch Công ty giao 12%) và chậm nhất đến cuối tháng 10 năm 2023 (kế hoạch Công ty giao tháng 12/2023) sẽ thực hiện đạt 100% HĐMBĐ sinh hoạt sẽ ký lại hợp đồng điện tử theo chủ trương của EVN.
 

Tin liên quan