Điện lực Thăng Bình (PC Quảng Nam): Đảm bảo cung cấp điện ổn định để phục vụ Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV trên địa huyện

Điện lực Thăng Bình (PC Quảng Nam) vừa đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thú 4, Quốc hội hóa XV và thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri diễn ra vào ngày 21/11/2022 tại UBND xã Bình Trị, huyện Thăng Bình.

     Trước các ngày diễn ra tiếp xúc cử tri, Điện lực huyện Thăng đã cử công nhân tăng cường kiểm tra tình hình vận hành của hệ thống điện, đặc biệt là thiết bị máy phát điện,TBA, LBS, DCL... để xử lý kịp thời các khiếm khuyết của hệ thống điện; tăng cường công tác vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và đường dây trung áp; phát quang hành lang tuyến; đồng thời chuẩn bị máy phát điện dự phòng tại các địa điểm diễn ra hội nghị. N

Ngày diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, các Điện lực cũng bố trí công nhân trực để kịp thời xử lý sự cố, nếu xảy ra.

Công nhân kiểm tra hệ thống điện

 

     Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Điện lực Thăng Bình cho biết: ngay sau khi nhận được thông báo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Thăng Bình, Điện lực đã lên phương án cấp điện cho buổi tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 21/11. Theo đó, đơn vị đã cử các nhóm công nhân tiến hành kiểm tra nguồn điện cấp cho địa điểm tổ chức như: TBA và đường dây cấp điện tại Trung tâm xã Bình Trị, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện xuất tuyến 472TBI; đồng thời, chủ động phối hợp với quản lý tại địa điểm tiếp xúc cử tri chuẩn bị máy phát điện dự phòng (đấu nối, chạy thử, kiểm tra nhiên liệu sẵn sàng); bố trí nhân viên trực, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục ở mức độ cao nhất.

Công nhân kiểm tra máy phát điện tại UBND xã Bình Trị

 

     Với tinh thần sẵn sàng phục vụ, Ngành điện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị quan trọng của huyện Thăng Bình.

Tin liên quan