Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở huyện Thăng Bình đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

     Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đối với sự phát triển của huyện, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện, đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lan tỏa đến 106 khu dân cư trên địa bàn, trở thành một phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Qua phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tiềm năng và sức mạnh nội lực của người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

     Trong điều kiện của một huyện còn nhiều khó khăn, cuộc vận động đã tạo động lực vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế; từ đó, nhiều làng nghề truyền thống, làng nghề mới, các mô hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh, thương mại, dịch vụ… đã dần hình thành và phát huy hiệu quả như: làng nghề Nước mắm Cửa Khe - Bình Dương, làng hương - thị trấn Hà Lam, bún khô - Bình Chánh, Bình Tú, bánh đa nem - Bình Trị... Đã có 20 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 3 sao, 4 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 4 sao trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Những KDC ở vùng Tây của huyện với lợi thế đất đồi, đất rừng nhân dân đã mở trang trại sản xuất trồng cây nguyên liệu, phục vụ công nghiệp và chăn nuôi như Bình Phú, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Lãnh... Các KDC vùng cát ven biển phát triển ngành nghề, đầu tư ngư lưới cụ, tổ chức đánh bắt xa bờ, nuôi tôm nước lợ, hình thành các dịch vụ chế biến thuỷ sản ở các xã Bình Hải, Bình Nam, Bình Minh, Bình Dương... đã thu hút đông đảo người lao động ở khu dân cư góp phần nâng cao mức sống của người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. 

     Thực hiện cuộc vận động, trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã hỗ trợ, tư vấn các hộ nghèo phát triển sản xuất. Quỹ hỗ trợ nông dân duy trì hoạt động để phát triển sản xuất, giải quyết cho 308 hộ vay, trong năm đã có 9.746 hộ nông dân được bình chọn danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Cựu chiến binh với phong trào giúp nhau làm kinh tế đã vận động nguồn quỹ giúp cho hội viên nghèo vay phát triển sản xuất. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào lập thân, lập nghiệp đã tổ chức tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho 400 thanh niên. Đặc biệt, trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hiệp thương, ký kết chương trình với các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 95 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp, tạm bợ (trong đó 64 nhà sửa chữa, 31 nhà xây mới) với tổng kinh phí là 2,485 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2,5%.

     Trong xây dựng nông thôn mới, trong năm qua toàn huyện đã vận động được hơn 2.600 ngày công của nhân dân, hơn 1.700 m2 đất và tháo dỡ hàng chục công trình, vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; huy động nhân dân tham gia xây mới và sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố; xây dựng sân bóng chuyền, sân cầu lông ở các khu dân cư.

     Bên cạnh đó, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội… Chất lượng KDC văn hóa, GĐVH có chuyển biến theo hướng tích cực. Năm 2022, có 79/106 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 45.541/54.882 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 82%. 

     Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Nhiều mô hình ANTT như “Thắp sáng đường quê”, “Tiếng loa an ninh”; “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản”... được triển khai thực hiện tốt ở hầu hết các xã, thị trấn.

TNB-27479-01.jpg
Với sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thực hiện Cuộc vận động,nhiều khu dân cư trên địa bàn có nhiều khởi sắc

 

     Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được thể hiện rõ nét. Trong năm, Mặt trận cấp xã đã thực hiện giám sát 19 cuộc theo Pháp lệnh 34. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng dần đi vào nề nếp và ngày càng có hiệu quả. Các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn thực hiện giám sát 34 vụ việc, kiến nghị 25 vụ việc. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 115 công trình, dự án xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn, kiến nghị 38 vụ việc. Qua giám sát, đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan điều chỉnh, khắc phục những sai sót trong xây dựng các công trình đầu tư công.

     Có thể nói, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện giảm nghèo, tình cảm của các gia đình trong thôn, khu phố được gần gũi, gắn bó, đoàn kết, tương trợ giúp nhau, hạn chế những mâu thuẫn trong nội bộ; nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

     Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; tiếp tục khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tin liên quan