Thăng Bình tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động

Sáng ngày 23/11, tại huyện Thăng Bình, Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn Luật An toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Lớp tập huấn có sự tham gia của đông đảo lao động trên địa bàn huyện Thăng Bình
Lớp tập huấn có sự tham gia của đông đảo lao động trên địa bàn huyện Thăng Bình

 

     Tại buổi tập huấn, người lao động đã được đại diện Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam thông tin về Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 gồm 7 chương 93 Điều. Trong đó nhấn mạnh về quyền, nghĩa vụ của người lao động về an toàn vệ sinh lao động; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động.

     Ngoài ra, Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam còn cung cấp cho người lao động về những yếu tố có hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp…

Tin liên quan